کارگاه ارائه به سرمایه‌گذار

کارگاه ارائه به سرمایه‌گذار

کارگاه ارائه به سرمایه‌گذار

دوره تیم سازی مهندس محمدحسن شهرمیانی

دوره تیم سازی مهندس محمدحسن شهرمیانی

دوره تخصصی تیم سازی معرفی مختصر:هسته‌ی شکل گیری هر استارت‌آپی معمولا یکی دو نفر هستن که یه ایده رو باور می‌کنن، با هم مطرحش می‌کنن، می‌پزنش و با دست خالی اما یقین و جسارت وارد راهی میشن که انتهاش مشخص نیست ولی عشق و باور به کارشون اونا رو به…

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است