اینوکاپ یکی از مبادی برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق کشور

پذیرش اینوکاپ (جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر) به عنوان یکی از مبادی- برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق کشور
بنا به اعلام دبیرخانه شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، « جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر- اینوکاپ » به عنوان یکی از مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق تعیین شده است. لذا تمامی شرکتهایی که در فرآیند ارزیابی اینوکاپ قرار گرفته و به مرحله دوم داوری جشنواره راه یافته اند،در صورت مرتبط بودن حوزه فعالیت شرکت و محصول معرفی شده با حوزه ­های برنامه توسعه زیست بوم شرکت­ های خلاق می توانند به عنوان شرکت خلاق معرفی شوند و از مزایای آن استفاده کنند.

لیست معرفی مبادی شرکتهای خلاق

نظر دادن
پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است