داوران 97

سینا شفیع زاده

سینا شفیع زاده

هم بنیان گذار نظر بازار و دانشمنده داده اسنپ تریپ و اسنپ باکس
داور قسمت ICT
گلرخ داوران

گلرخ داوران

هم بنیان گذار استارتاپ هاسپیتل
داور قسمت ICT
کاوه گودرزی

کاوه گودرزی

مدیر شتابدهنده جهش
داور قسمت ICT
حامد ابراهیمی

حامد ابراهیمی

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داور قسمت صنعتی
محمد زاغری

محمد زاغری

مدیر جذب پروژه ایران مال و مشاور سرمایه گذاری
داور قسمت ICT
جناب آقای وهیب

جناب آقای وهیب

مدیر نواوری های تک
داور قسمت ICT
حسن حاجی اکبری

حسن حاجی اکبری

مدیر عامل شرکت توانیاز پارسیان
داور قسمت ICT
سینا روشن

سینا روشن

داور قسمت ICT
علی رسولی

علی رسولی

نماینده مرکز راهبردی فناوری های همگرا
داور قسمت صنعتی
علی معصومی

علی معصومی

انجمن تحقیق و توسعه ی صنایع معادن
داور قسمت صنعتی
آرش دیانتی

آرش دیانتی

منتور کار آفرینی
داور قسمت صنعتی
حمزه قطبی نژاد

حمزه قطبی نژاد

مدیر عامل سرمایه گذاری بهمن
داور قسمت صنعتی
امیر حسین ناطقی

امیر حسین ناطقی

مدیرعامل و بنیان گذار Quiz of Kings
داور قسمت ICT
آرمان مالک

آرمان مالک

مدیر عامل اسماتر
داور قسمت صنعتی
فرشاد ترابی

فرشاد ترابی

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داور قسمت صنعتی

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است