توحید علی اشرفی

توحید علی اشرفی

مدیر بازاریابی علی بابا
مدیر بازاریابی علی بابا
مهدی غلاملو

مهدی غلاملو

مدیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
مدیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
کاوه گودرزی

کاوه گودرزی

شتابدهنده جهش
شتابدهنده جهش
نیما قاضی

نیما قاضی

مدیرعامل علی بابا
مدیرعامل علی بابا
سهیل علیدوستی

سهیل علیدوستی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نامیک
مدیرعامل شرکت دانش بنیان نامیک
آرش سروری

آرش سروری

برنامه ساز نوآورانه و فناورانه
برنامه ساز نوآورانه و فناورانه
محمدرضا محسنی

محمدرضا محسنی

بنیان‌گذار هلدینگ پیک برتر
بنیان‌گذار هلدینگ پیک برتر
مصطفی خلیل نسب

مصطفی خلیل نسب

مدیر تحقیق و توسعه هاست ایران
مدیر تحقیق و توسعه هاست ایران
روبن غنی پور

روبن غنی پور

عضو هیئت رئیسه کانون کارآفرینان ایران
عضو هیئت رئیسه کانون کارآفرینان ایران
سعید حسینی

سعید حسینی

بنیان گذار لیون کامپیوتر
بنیان گذار لیون کامپیوتر
مهدی جبرائیلی

مهدی جبرائیلی

مدیر انجمن آسیا و اقیانوسیه مدیریان کارآفرین
مدیر انجمن آسیا و اقیانوسیه مدیریان کارآفرین
آرش دیانتی

آرش دیانتی

مدرس و مربی کارآفرینی
مدرس و مربی کارآفرینی
نوید حیدری

نوید حیدری

مدیرعامل شرکت دانش بنیان رازق
مدیرعامل شرکت دانش بنیان رازق

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است