اساتید دوره های آموزشی

امیرحسین ثقه الاسلامی

امیرحسین ثقه الاسلامی

موسس رشدینو و مشاور رشد قطارهای فدک
لین استارت آپ
حسام کدیور

حسام کدیور

مشاور ارشد حقوقی رهنما
حقوق استارت آپ ها
مانوئل اهانجانیانس

مانوئل اهانجانیانس

بنیان گذار ایسمینار
MVP
محمدحسن شهرمیانی

محمدحسن شهرمیانی

مدیر منابع انسانی رهنما
تیم سازی
محمد زاغری

محمد زاغری

کارشناس ارشد منابع انسانی علی بابا
ارائه به سرمایه گذار

پرسش و پاسخ سریع
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه
ورودی اشتباه است
ورودی اشتباه است